Om mig

foto: Love Hellgren

foto: Love Hellgren

I dunklet formar jag mina berättelser där mitt inre liv får ett språk. Tidigt i unga år upplevde jag den omvälvande känslan av att jag med linjens och färgens stöd kunde öppna upp, till det som jag inte kunde uttala.

År efter år, gång på gång möter pennan i min hand pappret och den drar sina sökande linjer över dess yta. Mitt berättande börjar och mitt berättande pågår, även då pennan inte ligger i handen. Allt mitt yttre ser stilla ut, men min förnimmelse ser att bildens växande rör sig upp mot ytan, mot det synliga. Det synliga tar så vid och jag lämnar de färgstarka bildytorna för den ensamma linjens tecknande.

I den judiska världen med dess rika skiftningar finns en värld där jag känner mig hemma.

Mitt konstnärskap bottnar i ett judiskt berättande där svärtan och de gråa tonerna visar sig.