startsida

En konstbok om Förintelsen

Konstbokens bilder bygger på min utställning med samma namn, som har visats i olika judiska sammanhang.

morkret2

Boken är en del av ett ständigt pågående berättande om Förintelsen. Det finns många sätt att berätta om den. Jag är intresserad av vad som händer med oss när vi så totalt är i händerna på ett system som vill förinta oss. Bli utsatta för detta svek, denna övergivenhet och denna sakta nedbrytning av vår identitet. Detta är vad bokens bilder handlar om. Med respekt och varsamhet närmar sig bilderna Förintelsen. Enkelheten och nerven i dessa gör berättandet gripande och på något sätt mer fattbart i det ofattbara.

Konstboken med dess berättande, har det dubbla syftet med att både vara en konstbok men också en bok att användas vid information kring Förintelsen. Boken vänder sig där till olika grupper för en ökad förståelse av Förintelsen. Konstens styrka, i bokens fall bildens, är att den talar till betraktaren och uppmanar medvetet eller omedvetet till reflexioner. Betraktelsen av bokens bilder kan bli till ett underlag, enskilt eller i grupp, för samtal och diskussioner. Vidare kan detta föra till en gemensam berättelse som visar mångfaldens uttryck.

Mina ledord i arbetet med boken har varit att den skall vara värdig, vacker och avskalad. Det viktigaste skall tala. Bilderna med dess textinnehåll står i centrum. Av vördnad för alla dem som drabbades av Förintelsen har jag valt att översätta dessa bildtexter till jiddisch. Innan Förintelsen var jiddisch det bärande språket för det judiska folket. I förlusten av jiddisch försvann nästintill en modern judisk kultur. Bokens övriga texter är även översatta både till jiddisch och engelska.

Mitt arbete med bokens bilder har varit en av mina större utmaningar som konstnär. Det har varit viktigt för mig att hitta balansgången mellan mitt konstnärliga uttryck och respekten för dem som var med om Förintelsen.

Jag hade länge närt en tanke om att ställa samman utställningens bilder till en konstbok. 2014 påbörjade jag mitt bokprojekt. Jag visste att en bok gör man inte ensam, utan jag behövde även kompetenta personer med i projektet. De som hade kunskapen för att vara med om att forma min idé om konstboken.

Boken är utgiven med stöd av bland annat Levande historia – Göteborgs Stad och Kulturrådet.

Lisskulla Brenner

BESTÄLL KONSTBOKEN ”MÖRKRET OMSLÖT OSS HÄR